Hans Karlsson blogg

Hans Karlsson blogg

Reflektioner, iakttagelser, bokrecensioner mm.

Här kommer jag att reflektera över aktuella händelser, möten och livsöden som kommer i min väg samt en och annan bokrecension.

Skuggans lag - Simon Häggström

Bok- och filmrecensionPosted by Hans Karlsson Sat, December 17, 2016 22:12:28

Det kallas världens äldsta yrke. Prostitutionen. En till synes ganska enkel sak att ta ställning till, men som kan göras väldigt komplicerad. Alldeles självklart är något fel om någon kan köpa sig tillträde till en annan människas kropp. De kvinnor som skildras i Simon Häggströms bok är alla fångade på olika sätt. Fångade av heroinet. Fångade av fattigdom och människosmugglare. Fångade av skönhetsideal som, om de inte är medfödda så kan de rättas till med pengar och hur får en ung kvinna snabba pengar... Det brukar vara så, att när man närmar sig ett okänt område så öppnar sig en långt utvecklad värld med eget språk och sina egna förgivettaganden. I den här världen verkar bara fantasin sätta gränser för vilka varianter som efterfrågas och erbjuds. Men det handlar fortfarande om ett utbyte på vårt mest privata område, på ojämlika villkor och går det att tänka sig något mer motbjudande och riskabelt än att erbjuda sig själv till en främling man egentligen inte vill vara med? Vad gör det med den egna självbilden? Det må vara ett fördomsfullt tyckande, men till synes ändå ganska enkelt? Det komplicerade uppstår i och med att dagens sexköpslag skapar brottslingar utan brottsoffer. Hur skulle saken förändras om den prostituerade kunde begära skadestånd som ett brottsoffer?

Genom Simon Häggströms lättillgängliga språk kommer läsaren in under huden på dessa kvinnor. Men också på olika typer av männen. Han skriver i korta mer eller mindre självständiga berättelser där protagonistens perspektiv ibland skiftar, scener tagna ur det dagliga arbetet där hans grupp rör sig i den här mörka miljön. Det är svårt att veta om han har gjort ett särskilt urval eller om varje ingripande hans grupp gör verkligen är så unikt. Oavsett så blir det rysligt obehagligt när Simon osminkat visar upp det råa språket och de gränslösa önskemålen som efterfrågas och på vilket sätt kvinnorna möter upp dem.

När man har läst något riktigt bra känns det som att man själv har varit med, i det här fallet sker det på både gott och ont.


Betyg: HHH+

  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.